Besök

Så snart vi fått en förfrågan bokar vi in ett besök för att på plats utreda förutsättningar för den specifika anläggningen. Då varje kund har olika behov och förutsättningar är det mycket viktigt, så att anläggningen uppfyller kundens förväntningar och krav.

Beräkningar

När vi samlat in data om elförbrukning, takvinkel, takets  lägesposition mm så följer arbetet med att ta fram och beräkna storlek på anläggningen samt material och tidsåtgång. Vi samarbetar med de världsledande tillverkarna av solelskomponenter.
Vi skickar sedan en offert baserat på dessa underlag.

Driftsättning

När vi fått klartecken från kund så planerar vi tillsammans  när installationen skall utföras. Vi ombesörjer även kontakten med berörd elleverantör samt inkoppling av behöriga elektriker på elnätet.